Username
Log in

News

New system & wal-di.App

We are currently transforming the wal-di platform into a new, state-of-the-art system, to optimize communication and interaction. For the running costs and the further development we ask you for support.

more

Waldorfské lyceum Praha

  • Waldorfské lyceum Praha

  • Krejpského 1501

  • 14900 Praha 4 - Opatov

  • Czech Republic

  • http://www.wlyceum.cz

About our School:

... english school description will follow.

Vzdělávací systémy v Evropě i ve světě přecházejí na koncept celoživotního vzdělávání, pracovní flexibility a rekvalifikací. K tomu je potřeba poskytnout studentům široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci a celostní osobnostní rozvoj (viz např. zpráva komise UNESCO Vzdělávání pro 21.století – Učení je skryté bohatství).

Právě takový program Waldorfské lyceum nabízí, navíc ověřený mnohaletými zkušenostmi obdobných škol v zahraničí. Absolventi obdobného středoškolského studia v zahraničí jsou podle různých výzkumů a analýz nadprůměrně flexibilní, aktivní a úspěšní jak ve vysokoškolském vzdělávání, tak v uplatnění na trhu práce (např. velký průzkum v Německu v r. 2009 ukázal, že absolventi waldorfských škol měli pouze čtvrtinovou nezaměstnanost oproti celoněmeckému průměru).

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy). Pojetí studia tedy vychází z potřeb osobnostního rozvoje, vyučované předměty nejsou cílem, ale prostředkem k celkovému rozvoji osobnosti mladého člověka. Vyučování se děje především osobním spoluprožíváním dění při výuce, myšlenkovým zpracováváním poznatků a sebepoznáváním.